Marcel Fikar LOGOMarcel Fikar HLAV

'ˆ' reference

Stavební a zemní práce při výstavbě plynovodu

zajištění zemních a stavebních prácí při výstavbě plynovodu


Tentokrát jsme zajišťovali veškeré stavební a zemní práce při výstavbě plynovodu a jeho přípojek. Jednalo se o hloubení výkopu, jeho následné zajištění, úpravu lože pro montáž plynovodního řádu, jeho zakrytí a následné zásypy výkopu, jeho hutnění(včetně zajištění hutnících zkoušek) a zhotovení konstukci vozovky z betonu a LA. Zakázka spočívala i v opravě obrub a chodníku ze zámkové dlažby. Předpokládám, že akce proběhla ke spokojenosti zákazníka, jak s kvalitou provedení, tak v urychlení prácí o týden vzhledem k původnímu harmonogramu.
© kuks 2010 | mapa webu | edit