O nás

Vážení zákazníci,

vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

Nabízíme:

Zemní a demoliční práce malou stavební mechanizací

Nabízíme veškeré zemní práce od výkopů, úpravu terénu až po demolice malou stavební mechanizací, včetně její likvidace. Obsluhy strojů procházejí pravidelným školením a mají patřičnou praxi s její obsluhou.

Doprava a prodej materiálu (písky, štěrky, beton)

Zajišťujeme dopravu vozidly Avia a Iveco kontejnerovými nosiči a vozidlem Multicar. Samozřejmostí je koupě materiálu (písky, štěrky, zemina…)přímo od nás.

Odvoz a likvidace odpadů (vyjma nebezpečných)

Odvezeme a zlikvidujeme veškerý stavební, či jiný odpad (vyjma odpadu nebezpečného). Souhlasy k provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadu máme udělen od Magistrátu hl. m. Prahy a Krajského úřadu Středočeského kraje.

Zajištění kompletních stavebních zakázek

Zajišťujeme kompletní zakázky včetně například pokládky zámkové dlažby, zhotovení drátěného oplocení, a další podobné stavební práce.

Poskytování technických služeb, údržba nemovitostí

Dále poskytujeme služby v udržování zelených ploch (sečení trávy, likvidace křovin…)a komunikací (úklidem sněhu atd…)