Reference

Stavební a zemní práce při výstavbě plynovodu
zajištění zemních a stavebních prácí při výstavbě plynovodu

Tentokrát jsme zajišťovali veškeré stavební a zemní práce při výstavbě plynovodu a jeho přípojek. Jednalo se o hloubení výkopu, jeho následné zajištění, úpravu lože pro montáž plynovodního řádu, jeho zakrytí a následné zásypy výkopu, jeho hutnění(včetně zajištění hutnících zkoušek) a zhotovení konstukci vozovky z betonu a LA. Zakázka spočívala i v opravě obrub a chodníku ze zámkové dlažby. Předpokládám, že akce proběhla ke spokojenosti zákazníka, jak s kvalitou provedení, tak v urychlení prácí o týden vzhledem k původnímu harmonogramu.

Oprava chodníku
likvidace starého a výstavba nového chodníku

Jednalo se o zajištění vyjádření veškerých zprávců sítí a jejich zaměření v místě stavby a jejího dopravního značení. Dále o likvidaci starého povrchu chodníku, který byl z části asfaltový a z části pouze ze štěrku. Zakázka spočívala v pokládce obrub a zámkové dlažby.

Úklid prostor Bubenského nádraží
likvidace černé skládky

V tomto případě se jednalo o likvidaci černé skládky a úklid pozemků po autobazarech a pneuservisech. Na pozemku bylo uloženo velké množství pneumatik, které bylo mnohdy zakryto zeminou a velké množství komunálního odpadu.

Hloubení bazénů
provádění zemních prací při výstavbě bazénů

Provádíme zemní práce při hloubení bazénů a Váš vytěžený materiál rovnou převezmeme. S naší technikou jsme schopni tyto zemní práce provádět co nejšetrněji, co se týká okolního terénu, mnohdy se totiž výstavba provádí na již hotovém pozemku, např. přístup přes zámkovou dlažbu, ve stísněných prostorech, na již zatravněném pozemku atd.